BKR toetsing

Wat is nu eigenlijk precies een BKR toetsing? Nou, het is heel simpel. Elke keer als je geld leent wordt dit door de kredietverstrekker doorgegeven aan het BKR. Deze registreert vervolgens dat je een lening hebt lopen. Als dan blijkt dat je te laat bent met het aflossen van je lening wordt dit ook doorgegeven door je kredietverstrekker aan het BKR. Deze zet vervolgens een notitie hiervan achter je naam in de vorm van een BKR notering. De ernst van de betalingsachterstand bepaalt ook de mate van de BKR notering. Aangezien je bijna nergens kunt lenen zonder BKR zal bij alle kredietverstrekkers waar je een leningaanvraag doet bekend worden dat je in het verleden een notering hebt gehad. Hierdoor kunnen ze vervolgens je aanvraag afwijzen.

Hoe wis je een BKR notering?

Een BKR notering wissen heb je niet zelf in de hand. Een BKR notering blijft namelijk altijd voor 5 jaar staan. Pas 5 jaar na dato zal de BKR notering achter je naam worden weg gehaald en kun je bij wijze van spreken weer met een schone lei beginnen. Als inderdaad na 5 jaar je BKR notering is kwijtgescholden zul je hier in elk geval dus geen hinder meer van ondervinden en zal in elk geval op die basis niet meer een aanvraag voor een lening worden afgewezen. Uiteraard zijn er nog wel andere punten waarop een lening kan worden afgewezen.

Geld lenen zonder BKR toetsing is dus maar moeilijk mogelijk en dat maakt ook dat een BKR notering door zovelen ook wordt vervloekt. Maar natuurlijk kom je niet zomaar aan een BKR notering, daar moet wel wat aan zijn vooraf gegaan, dus in veel gevallen heb je een dergelijke notering wel aan jezelf te wijten. Dat neemt niet weg dat het ontzettend vervelend is en dat 5 jaar lang duurt voordat deze eindelijk eens achter je naam verdwijnt.

Previous post:

Next post: